Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-081-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Anulim i dhenies se kontrates
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 26-Nov-2015
Data e skadimit: 07-Dec-2015
Titulli i shpalljes: Sinjalizimi horizontal dhe vertikal ne rrugët e Prishtinës - pjesa e parë dhe dytë
anulim i dhenjes.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Horizontalna i vertikalna ulica i naselja u gradu opštine Priština – pervi deo i drugi deo
serbishte.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: