Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-233-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 01-Dec-2015
Data e skadimit: 12-Dec-2015
Titulli i shpalljes: “Renovimi i Dispanzerti te mushkërive dhe i ambulancave shendetesore ne fshatrat Komunes se Prishtines”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: „Obnova pluc´a Dispanzera i zdravstvene klinike u selima Opštine Priština“
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: