Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-131-1-4-2
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 2 - Procedurë e kufizuar
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 74000000-9
Data e publikimit: 02-Dec-2015
Data e skadimit: 12-Dec-2015
Titulli i shpalljes: Hartimi i projektit ideor arkitektonik si dhe projektit kryesor zbatues për objektin e shkollës fillore ne lagjen Sofalia
Njoftim anulimi.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Razvoj arhitektonskog idejnog rešenja i implementaciju za glavni projekat zgrade osnovne škole u naselju Sofala
Njoftim anulimi_sr.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: