Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-232-1-1-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 15000000-8
Data e publikimit: 04-Dec-2015
Data e skadimit: 14-Dec-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me materiale stomatologjike për nevojat e Shërbimit Stomatologjik të QKMF-së në Prishtinë
Njoftim per dhenie.docx
Notice Title: Supply with dental materials for the needs of dental service FMCH in Prishtina
Contract award notice.docx
Titula Nabavke: Snabdevanje stomatoloskog materiala za potrebe sluzbe stomatologije GCPM
Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: