Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-271-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 28000000-2
Data e publikimit: 08-Dec-2015
Data e skadimit: 10-Dec-2015
Titulli i shpalljes: ”Furnizimi dhe montimi i ashensorit per përsonat me aftësi te kufizuar në QKMF-së në Prishtinë”
Njoftim per dhenje te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka i ugradnja lifta za osobe sa invaliditetom u FMC u Prištini
OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: