Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-252-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 08-Dec-2015
Data e skadimit: 19-Dec-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi dhe vendosja e ashensorit të jashtëm ne objektin e vjetër te Komunes si dhe punët përcjellse
Furnizimi dhe vendosja e ashensorit.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka i montaža spoljašnjeg lifta u staroj zgradi opštine i pratec´ih poslovi
Nabavka i montaža.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: