Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-065-3-1-2
Lloji i kontratës: 3 - Shërbime Këshilluese
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 2 - Procedurë e kufizuar
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 73000000-2(4)
Data e publikimit: 08-Dec-2015
Data e skadimit: 19-Dec-2015
Titulli i shpalljes: Shërbime këshilluese për Partneritet Publiko-Privat, Investime të huaja dhe Donacione
Njoftim per dhenje te kontrates shqip.docx
Notice Title: Advisory Services for Public-Private Partnership, foreign investments and donations
Njoftim per dhenje te kontrates anglisht.docx
Titula Nabavke: Usluge savetovanja Javno- privatno partnerstvo, stranih investicija i donacija
Njoftim per dhenje te kontrates serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: