Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-265-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 16-Dec-2015
Data e skadimit: 26-Dec-2015
Titulli i shpalljes: Transporti i nxënsëve dhe arsimtarëve në vijat rurale-LLOT IV,VII dhe IX
NJOFTIMI PER ANULIMIN E AKTIVITETIT TE PROKURIMIT.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Prevoz ucenika i nastavnika u postojecim ruralnim llot IV ,VII dhe IX
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: