Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-284-2-1-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-Dec-2015
Data e skadimit: 25-Jan-2016
Titulli i shpalljes: Pastrimi i objektit të Komunës së Prishtinës dhe institucioneve tjera komunale.
Njoftimit per Kontrate.docx
Notice Title: Cleaning Facility Municipality of Pristina and other municipal institutions
anglisht.docx
Titula Nabavke: Cišc´enje Objekat Opština Priština i drugih opštinskih institucija
serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: