Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-262-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 21-Dec-2015
Data e skadimit: 01-Jan-2016
Titulli i shpalljes: Furnizimi me kontejner 1.1.m3 dhe shporta 240 litra
Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje kontejnera 1. 1m3 I korpe 240 litar
OBAVESTENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: