Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-282-4-3-6
Lloji i kontratës: 4 - Konkursi i projektimit
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 74000000-9
Data e publikimit: 22-Dec-2015
Data e skadimit: 28-Dec-2015
Titulli i shpalljes: Modifikimet e projektit për çerdhen e fëmijëve ne Kodrën e Trimave”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Promene u vrtic´u projekta na brdu moc´ni "
OBAVEÅ TENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: