Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-280-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-1
Data e publikimit: 29-Dec-2015
Data e skadimit: 06-Jan-2016
Titulli i shpalljes: Furnizimi dhe montimi i pajisjeve për funksionalizimin e ngrohjes qendrore ne shkollën fillore “Avni rrustemi”
Furnizimi dhe montimi i pajisjeve për funksionalizimin e ngrohjes qendrore ne shkollën.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka i montaža opreme za funkcionisanje centralnog grejanja u školi " Avni Rustemi "
Nabavka i montaža opreme za funkcionisanje centralnog grejanja u školi Avni Rustemi.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: