Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-287-5-2-5
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 5 - E negociuar pa publikim të kontratës
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 30-Dec-2015
Data e skadimit: 10-Jan-2016
Titulli i shpalljes: Ndërtimin e Sallës së Edukatës Fizike në Shkollën Shkëndija në Hajvali
Nr. 15 287 525 njoftim per dhenje.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja sala u školi fizickog vaspitanja spark Hajvali
serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: