Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-170-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 74000000-9
Data e publikimit: 08-Jan-2016
Data e skadimit: 19-Jan-2016
Titulli i shpalljes: Programimi, furnizimi dhe montimi i sistemit te biletimit automatik në hyrje te Parkut Gërmia
NJOFTIM PER DHENIE TE KONTRATES.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Programiranje , nabavka i ugradnja automatskog sistema biletimit na ulazu u javni park
OBAVEÅ TENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: