Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-002-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 14-Jan-2016
Data e skadimit: 29-Jan-2016
Titulli i shpalljes: Transporti i nxënsëve dhe arsimtarëve në vijat rurale
B 54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara Transporti i nxenesve ne vijat rurale.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Prevoz ucenika i nastavnika u postojecim ruralnim
B54 Standardni Formular o ispravci graskama u publikovane obavestenje-.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: