Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-231-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 90000000-7
Data e publikimit: 15-Jan-2016
Data e skadimit: 26-Jan-2016
Titulli i shpalljes: “Mirembajtja dimerore e rrugëve rurale – pastrimi i rrugëve nga bora-LOT 2”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: „Zimsko održavanje seoskih puteva - cišc´enje puteva od snega - LOT 2 "
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: