Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-276-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 18-Jan-2016
Data e skadimit: 29-Jan-2016
Titulli i shpalljes: Ndertimi i rrjetit te ujësjellësit në fshatin Slivovë
Njoftim per dhenie te Kontrates (4).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Ndertimi netvork ujsjellsite selo slivove
OBAVEÅ TENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: