Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-004-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 30000000-9
Data e publikimit: 28-Jan-2016
Data e skadimit: 01-Feb-2016
Titulli i shpalljes: Furnizim me dy automjete për bartjen e ushqimit për çerdhe
NJOFTIM PER DHENIE TE KONTRATE.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka dva vozila za prenos hrane za jaslice
Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: