Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-014-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 29-Jan-2016
Data e skadimit: 19-Feb-2016
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me paisje ( instrumente psikologjike) për nevojat e arsimit”
Njoftim per kontat.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Nabavka opreme ( psiholoških instrumenata ) za potrebe "
Ponovljen tender .docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: