Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-012-2-1-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 74000000-9
Data e publikimit: 02-Feb-2016
Data e skadimit: 14-Mar-2016
Titulli i shpalljes: Hartimi i projekteve te infrastrukturës rrugore në Prishtinë
Njoftim per kontrat shqip.docx
Notice Title: Development of road infrastructure projects in Pristina
Njoftim per kontrat anglisht.docx
Titula Nabavke: Izrada projekata lokalne infrastrukture u Prištini
Njoftim per kontrat serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: