Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-017-1-1-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 35000000-1
Data e publikimit: 03-Feb-2016
Data e skadimit: 15-Mar-2016
Titulli i shpalljes: Furnizimi me automjete të udhëtarëve përmes Lizingut
Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: Supply of passenger vehicles through leasing
Contract notice framework.docx
Titula Nabavke: Nabavka putnickih vozila putem lizinga
Obavestenje o ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: