Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-288-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 11-Feb-2016
Data e skadimit: 16-Feb-2016
Titulli i shpalljes: Servisimi, pastrimi i filtrave te ajrit dhe mirëmbajtja e kondicionerëve ne objektin e ri komunal
njoftim per kontrat.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Servisiranje , cišc´enje i održavanje filtera za vazduh klima uredaja u novoj zgradi opštine
serbishte.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: