Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-013-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 18-Feb-2016
Data e skadimit: 29-Feb-2016
Titulli i shpalljes: Furnizimi me material didaktik dhe material shpenzues për zyre në shkollat e Prishtinës
NJOFTIM PER KONTRATE KORNIZE.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka didaktickog materijala i potrošnog materijala za kancelariju u Prištini školama
OBAVEÅ TENJE O UGOVORU OKVIRNI.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: X