Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-284-2-1-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 18-Feb-2016
Data e skadimit: 29-Feb-2016
Titulli i shpalljes: Pastrimi i objektit të Komunës së Prishtinës dhe institucioneve tjera komunale
Nr. 15 284 211 Pastrimi i objektit të Komunës së Prishtinës dhe institucioneve tjera komunale.docx
Notice Title: Cleaning Facility Municipality of Pristina and other municipal institutions
Nr. 15 284 211 Cleaning Facility Municipality of Pristina and other municipal institutions.docx
Titula Nabavke: Cišc´enje Objekat Opština Priština i drugih opštinskih institucija
Nr. 15 284 211 Cišc´enje Objekat Opština Priština i drugih opštinskih institucija.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: