Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-021-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 18-Feb-2016
Data e skadimit: 25-Feb-2016
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me rrethoja ,për Qendrën rekreative në Gërmi”
Njoftim per kontrate nr. 616 16 021 136.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje ograda za rekreaciju Germi centar "
Obavestenje o ugovoru (2).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: