Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-025-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 24-Feb-2016
Data e skadimit: 15-Mar-2016
Titulli i shpalljes: “Ngritja e vendkalimeve per kembesore ”
Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: „Uspostavljanje pješackih prelaza“
OBAVEA TENJE O UGOVOR.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: