Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-006-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 03-Mar-2016
Data e skadimit: 14-Mar-2016
Titulli i shpalljes: Rregullimi i oborrit te shkollës fillore”Ismail Qemajli”
Njoftim per dhenie te Kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Dvorištu osnovne škole " Ismail C´emajlja "
OBAVEATENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: