Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-032-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 04-Mar-2016
Data e skadimit: 25-Mar-2016
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i aneksit te shkollës fillore “Faik Konica” në Prishtinë
Njoftim per kontrat shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja aneksa osnovne škole " Faik Konica " u Prištini
Njoftim per kontrat serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: