Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-033-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 30000000-9
Data e publikimit: 04-Mar-2016
Data e skadimit: 25-Mar-2016
Titulli i shpalljes: Servisimi dhe mirëmbajtja e aparaturës mjekësore në QKMF dhe njësitë e saja.
Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Servisiranje i odrzavanje medicinske opreme u KCPM i njene jedinice.
Obavestenje o Ugovoru.doc
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: