Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-003-1-1-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 09-Mar-2016
Data e skadimit: 21-Mar-2016
Titulli i shpalljes: Furnizimi me shujta për nxënësit e klasëve te ulta (I-V) te Komunës se Prishtinës
Njoftim per dhenje shqip.docx
Notice Title: The supply of meals for pupils of the lower classes (IV) _ primary school
Njoftim per dhenje anglisht.docx
Titula Nabavke: Snabdevanje obroka za ucenike nižih klasa ( IV ) _ osnovnih škola
Njoftim per dhenje serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: