Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-021-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 10-Mar-2016
Data e skadimit: 15-Mar-2016
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me rrethoja per qendrën rekreative ne Germi”
B08 Njoftim per dhenie te kontrates (1).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: „Snabdevanje ograda za rekreativnom centru u Germi “
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: