Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-026-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim per informata shtese ose permiresim i gabimit
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 11-Mar-2016
Data e skadimit: 22-Mar-2016
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja e ndriçimit publik në Prishtinë
Njoftim per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Održavanje javne rasvjete u ulicama Prištine
B54 Standardni Formular o ispravci graskama u publikovane obavestenje.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: