Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-036-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 22-Mar-2016
Data e skadimit: 01-Apr-2016
Titulli i shpalljes: “Furnizim i Paisjeve Teknologjike për Qendren e Biznesit “
Njoftim per anulim shqip (2).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Postavka tehnološke opreme za Poslovnog centra "
serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: