Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-050-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45442110-1
Data e publikimit: 25-Mar-2016
Data e skadimit: 15-Apr-2016
Titulli i shpalljes: “Ndertimi i rrugicave ne fshatrat “Llukar dhe Makovc”
B05 Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Izgradnja puteva u selima Llukar I Makovc”
B05 Obavestenje o Ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: