Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-041-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 25-Mar-2016
Data e skadimit: 31-Mar-2016
Titulli i shpalljes: Promovimi dhe emetimi i videoklipit te Qendrës për këshillim në karrierë
Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Promocija i emitovanje video snimka na Centar za karijerno vodenje
Obavestenje o Ugovoru.docx
Ri-Tenderim: X
Vazhdim Afati: