Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-036-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 25-Mar-2016
Data e skadimit: 30-Mar-2016
Titulli i shpalljes: "Furnizim i Paisjeve Teknologjike për Qendren e Biznesit “
B05 Njoftim per Kontrate_Teknologjia per qendren e biznesit_korrigjuar.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: "Postavka tehnološke opreme za Poslovnog centra "
B05 Obavestenje o Ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: