Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-049-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 29-Mar-2016
Data e skadimit: 20-Apr-2016
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me 10 (dhjetë) aparate automatike per nxjerrjen e dokumenteve te gjendjes civile E -KIOSK - nëpërmes lizingut”
B05 Njoftim per Kontrate kornize.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Dostaviti deset ( 10) automatski aparat za izdavanje licnih dokumenata putem E - KIOSK – zakup”
B05 Obavestenje o Ugovoru Okvirni .docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: