Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-012-2-1-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 74000000-9
Data e publikimit: 04-Apr-2016
Data e skadimit: 14-Apr-2016
Titulli i shpalljes: Hartimi i projekteve te infrastrukturës rrugore në Prishtinë
Nr. 616 16 012 211 Hartimi i projekteve te infrastrukturës rrugore në Prishtinë.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izrada projekata lokalne infrastrukture u Prištini
Nr. 616 16 012 211 Izrada projekata lokalne infrastrukture u Prištini.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: