Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-037-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 85000000-9
Data e publikimit: 04-Apr-2016
Data e skadimit: 14-Apr-2016
Titulli i shpalljes: Sigurimi personal, për praktikantët e shkollave profesionale të Komunës së Prishtinës për aksidentet ne punë
Nr. 616 16 037 236 Sigurimi personal per studentet e shkollave pro.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Licno osiguranje za pripravnike iz strucnih skola u opstini Prishtina za nesreca na radu
Nr. 616 16 037 236 Licno osiguranje za pripravnike iz strucnih skola u opstini Prishtina za nesreca na radu.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: