Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-047-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 05-Apr-2016
Data e skadimit: 15-Apr-2016
Titulli i shpalljes: Furnizimi i shkollave me televizor.
B10 NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT (1).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Pružanje škole sa televizije
B10 OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: