Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-048-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 74000000-9
Data e publikimit: 06-Apr-2016
Data e skadimit: 29-Apr-2016
Titulli i shpalljes: Kontrolla e hyrjeve në ndërtesat e Banimit
B05 Njoftim per Kontrate sherbim.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Kontrola ulaska u stambenim zgradama
B05 Obavestenje o Ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: