Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-057-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 06-Apr-2016
Data e skadimit: 29-Apr-2016
Titulli i shpalljes: Ndertimi i rrugeve ne lagjen Veternik dhe ne lagjen Mat
Ndertimi i rrugeve ne lagjen Veternik dhe ne lagjen Mat.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja puteva u Veterniku i u susedstvu Mat
Izgradnja puteva u Veterniku i u susedstvu Mat.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: