Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-062-5-3-6
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 15-Apr-2016
Data e skadimit: 25-Apr-2016
Titulli i shpalljes: Rregullimi i ulëseve në fushën e basketbollit dhe vendosja e mjeteve të tenisit në Gërmi
Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Raspored sedenja u oblasti košarke i plasmana teniskog Germi
Obavestenje o Ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: