Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-064-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 18-Apr-2016
Data e skadimit: 10-May-2016
Titulli i shpalljes: Pastrimi dhe bartja e mbeturinave si dhe rehabilitimi i lokacioneve pas largimit te mbeturinave
Pastrimi dhe bartja e mbeturinave si dhe rehabilitimi i lokacioneve pas largimit te mbeturinave.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Cišc´enje i transport otpada i sanacija deponija nakon odlaska
Cišc´enje i transport otpada i sanacija deponija nakon odlaska.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: