Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-062-5-3-6
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim per informata shtese ose permiresim i gabimit
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 20-Apr-2016
Data e skadimit: 25-Apr-2016
Titulli i shpalljes: Rregullimi i ulëseve në fushën e basketbollit dhe vendosja e mjeteve të tenisit në Gërmi
B54 NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Raspored sedenja u oblasti košarke i plasmana teniskog Germi
B54 OBAVEŠTENJE O DODATNIM INFORMACIJAMA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: X