Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-026-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 20-Apr-2016
Data e skadimit: 02-May-2016
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja e ndriçimit publik në Prishtinë
Njoftim per dhenie te kontrates - Mirëmbajtja e ndriçimit publik në Prishtinë.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Održavanje javne rasvjete u ulicama Prištine
Obavestenje o dodeli ugovora -Održavanje javne rasvjete u ulicama Prištine.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: