Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-069-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 25-Apr-2016
Data e skadimit: 18-May-2016
Titulli i shpalljes: Implementimi i projektit të nyjës në fund të rrugës Avdyl Rama, dislokimi i trafos, shtyllave elektrike dhe trajtimi i zonë
B05 Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Implementimi i projektit të nyjës në fund të rrugës Avdyl Rama, dislokimi i trafos, shtyllave elektrike dhe trajtimi i zonë
B05 Obavestenje o Ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: