Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-062-5-3-6
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 26-Apr-2016
Data e skadimit: 06-May-2016
Titulli i shpalljes: Rregullimi i ulëseve në fushën e basketbollit dhe vendosja e mjeteve të tenisit në Gërmi
B10 NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Raspored sedenja u oblasti košarke i plasmana teniskog Germi
B10 OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: