Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-067-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 27-Apr-2016
Data e skadimit: 07-May-2016
Titulli i shpalljes: “Zhvillimi i programit të CSM –Career Service Manager për nevojat e Qendres për Këshillim në Karrjerë”
B10 NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: "Program razvoja KSM -Career službe za odnose Centar za savetovanje treba da Karrjere"
B10 OBAVESTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: