Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-038-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 18000000-9
Data e publikimit: 03-May-2016
Data e skadimit: 20-May-2016
Titulli i shpalljes: Furnizimi me uniforma verore për stafin e BPZ-së
B05 Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Leto uniforma snabdevanje osoblja BPZ je
B05 Obavestenje o Ugovoru.docx
Ri-Tenderim: X
Vazhdim Afati: